Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
21. ročník
Dnešní datum: 16. 11. 2023  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

* Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy

Vydáno dne 04. 06. 2004 (17504 přečtení)

Projekt řešený za podpory Grantové agentury České republiky v letech 2003 až 2005 pod číslem GA102/03/0434
Řešitel: Doc. Ing. Boris Šimák, CSc. - ČVUT v Praze, FEL


Cíle projektu

V projektu budou zhodnoceny a dále rozvinuty některé poznatky z projektu „Zvyšování efektivnosti přenosu po kabelových přenosových médií v přístupových sítích“ řešený v letech 2000 až 2001. Rozšiřuje zaměření výzkumného týmu o rádiové systémy, které budou zahrnuty do optimalizace struktur přístupových sítí vedle optického a metalického přenosového prostředí. Bude zkoumána vzájemná interakce, spolupráce, doplňování ve funkci a pokrytí i negativní faktory při vzájemném ovlivňování systémů. Východiskem bude současný technický a ekonomický stav v České republice s ohledem na liberalizovaný telekomunikační trh i stav v ostatních evropských zemích. zemích i s ohledem na krizi v oblasti telekomunikací a IT.

Předpokládané výsledky a jejich využití

Budou analyzovány potenciální konflikty při kombinaci přenosových prostředků a kritické případy budou blíže zkoumány. Vzniknou modely pro posouzení a optimalizaci z hlediska efektivního vyžití přenosových prostředí, jakožto omezených zdrojů. Na základě toho vznikne soubor doporučení k eliminaci negativních vlivů pro efektivní řešení přístupových sítí v kontextu EMC. Hlavní pozornost bude věnována metalickým vedením, u kterých se předpokládá během řešení získání nejvíce nových poznatků, které budou využitelné při praktickém nasazování systémů v sítích.

Výsledky budou zahrnuty do návrhu efektivních koncepcí přístupových sítí pro poskytování multimediálních služeb a vzdělávání na dálku v podmínkách České republiky se zohledněním liberalizovaného telekomunikačního prostředí.

Postup řešení

V prvním roce řešení se tým zaměřil zejména na přípravu měřicího pracoviště, studium a přípravu metodiky pro měření a analýzu potenciální konflikty při kombinaci přenosových prostředků a v přístupové síti:

- Sledování vývoje v oblasti metalických přístupových sítí, zejména standardizace ADSL, SHDSL, VDSL, Giga-bit Ethernet a Home PNA, zmapování stavu sítí CATV.
- Analýza použitelnosti přenosu širokopásmových sdělovacích signálů po silových rozvodech (PLC).
- Zmapování současného rozšíření radiových prostředků a využití kmitočtového spektra s ohledem na aplikace v přístupových sítích, nové přístupy k modulaci a detekci signálu (vektorové modulace, modulace s chaotickými signály).
- Vytvoření měřicího pracoviště pro symetrické i nesymetrické obvody v rozsahu kmitočtů do 600 MHz, včetně přizpůsobovacích sond.
- Vytvoření pracoviště pro ověřování odolnosti proti rušení pro symetrické i nesymetrické obvody včetně injekčních sond, zpracování metodiky měření (ověření na koncových zařízeních ADSL, SHDSL, VDSL).
- Vytvoření vhodných modelů pro běžně používaná přenosová média v ČR a simulace vzájemné interakce systémů za různých podmínek (místní úložné kabely různých průměrů jádra, vnitřní kabely různých konstrukcí).
- Analýza uspořádání přípojek a vliv na informační propustnost včetně odboček (analytické odvození a experimentální odvození vlivu odboček na VDSL).
- Analýza potenciálních konfliktů při kombinaci přenosových prostředků a vytipování konkrétních případů pro další zkoumání (CATV-VDSL, VDSL- Home PNA, VDSL-Ethernet, CATV-Ethernet).
- Analýza koncepce navázání přístupové sítě na různé poskytovatele telekomunikačních služeb a poskytovatele obsahu, technologie sítí (zpřístupnění místního vedení, vliv technologií ATM, TCP/IP na poskytované služby, koncentrace provozu).


Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.