Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
21. ročník
Dnešní datum: 16. 11. 2023  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 32 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-32 |
Technologie

* Měření na rozhraní 10 Gbit/s

Vydáno dne 31. 12. 2012 (5319 přečtení)

Článek popisuje různé varianty rozhraní s rychlostí 10 Gbit/s a porovnává závislosti četnosti chyb na útlumu optické trasy pro STM-64 a OTU-2. Demonstruje účinnost chybové korekce použité u OTU-2. духи оптом Украина

Autor:        J. Vodrážka, L. Karlovský | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Technologie

* Diagnostika a dálkové monitorování FSO spoje

Vydáno dne 30. 12. 2011 (7638 přečtení)

Diagnostic and Remote Monitoring of FSO Link. Experimentální spoj FSO realizovaný na základě modifikovaného projektu RONJA byl rozšířen o diagnostický modul, umožňující vzdálené monitorování spoje, měření jeho základních přenosových vlastností aj. Článek přináší popis a ukázky získaných výsledků a představuje nově vytvořené rozhraní pro komunikaci s uvedeným diagnostickým modulem.

Autor:        P. Lafata, B. Bakala | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

FTTx

* Pasivní optické sítě GPON s prodlouženým dosahem

Vydáno dne 01. 10. 2011 (10538 přečtení)

Reach Extended GPON Networks. V původní specifikaci pasivní optické sítě GPON byl omezen maximální dosah na 20 km a maximální rozbočovací poměr na 1:64. V praktických aplikacích se však často objevovaly požadavky na jejich zvýšení. Proto byly doplněny původní útlumové třídy i možnost využití optických zesilovačů, čímž vznikla varianta GPON s prodlouženým dosahem (Reach Extended GPON).

Autor:        P. Lafata | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

FTTx

* Pasivní optické sítě s rychlostí 10 Gbit/s

Vydáno dne 10. 03. 2011 (19521 přečtení)

10 Gbps Passive Optical Networks. Nové specifikace pasivní optické sítě s přenosovými rychlostmi 10 Gbit/s vznikly jak na půdě IEEE (10GEPON), tak ITU (XG-PON). Článek porovnává nové varianty s variantami předchozími i navzájem mezi sebou.

Autor:        P. Lafata | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Technologie

* Rozšíření funkcionality optického pojítka

Vydáno dne 30. 12. 2010 (9928 přečtení)

Improving the Functionality of Free-Space Optical Link. Článek pojednává o realizaci optického spoje volným prostorem (atmosférou) na základě doplněného návrhu projektu RONJA, popisuje základní bloky pojítka a jejich funkci a následnou instalaci a zprovoznění funkčního vzorku na Katedře telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze.

Autor:        B. Bakala, P. Lafata | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Technologie

* Zobecněné přepínání přenosových elementů na základě značek

Vydáno dne 03. 10. 2010 (5741 přečtení)

Generalized Multiprotocol Label Switching. Článek volně navazuje na článek Automaticky přepínané optické sítě. Zaměřuje se na technologii zobecněného přepínání na základě značek (GMPLS), které je jednou z technologií umožňující automatizaci řízení přenosu v síti.

Autor:        O. Libenský, J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Technologie

* Automaticky přepínané optické sítě

Vydáno dne 21. 06. 2010 (8986 přečtení)

Automatically Switched Optical Networks. Trendem v oblasti transportních sítí jsou mimo jiné automatizované systémy řízení, které umožňují dynamické přidělování síťových prostředků. V této oblasti se vyprofilovaly dvě dominantní technologie, které nabízejí podobné funkce. V tomto článku se podíváme na první z nich – automaticky přepínané optické sítě (ASON).

Autor:        O. Libenský, J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Technologie

* Vývoj optické hierarchie OTH k plné podpoře Ethernetu

Vydáno dne 15. 05. 2010 (6763 přečtení)

Optical Hierarchy Development for Ethernet Support. Optická hierarchie založená na vlnovém multiplexování DWDM slouží k budování vysokorychlostních páteřních optických sítí. Vedle toho se používá v OTH i multiplexování TDM pro efektivní využití všech vlnových délek. Nárůst přenosových rychlostí vedl ke standardizaci a nutnosti podporovat rozhraní Ethernet s rychlostmi 40 a 100 Gb/s.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Vybrané aspekty rušení v plně optických přenosových sítích

Vydáno dne 19. 04. 2010 (12336 přečtení)

Selected Aspects of Impairments in Optical Transfer Networks. Článek se zabývá problematikou plně optických přenosových sítí, využívajících vlnového multiplexu (Wavelength Division Multiplex - WDM). Provádí rozbor vlivů působících na kvalitu přenosu datové informace, porovnává dvě odlišné metody monitorování OSNR podél trasy.

Autor:        M. Kozák, M. Lucki, L. Boháč | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Technologie

* Úvod do distribuovaných optovláknových systémů založených na Ramanově jevu pro měření teploty

Vydáno dne 04. 03. 2010 (13531 přečtení)

Introduction into the Raman effect based Distributed Fiber Optic Systems for Temperature Measurement. Článek popisuje novou měřicí techniku založenou na využití distribuovaného optovláknového měřícího systému nazývaného (DTS - Distributed Temperature Sensing systems). DTS systém se chová jako lineární senzor, který měří teplotu podél optického vlákna. Optické vlákno může být tedy použito nejen pro telekomunikační účely, jak je tomu doposud, ale i pro účely senzorové. Rovněž je zde popsána reflektometrická metoda, kterou využívá DTS systém ke své funkci.

Autor:        J. Látal, P. Koudelka, F. Hanáček, P.Šiška | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: VŠB-TU Ostrava, FEI

Parametry

* Porovnání metod kompenzace chromatické disperze u klasického optického jednovidového vlákna

Vydáno dne 03. 02. 2010 (18496 přečtení)

Comparison of Chromatic Dispersion Compensation Methods in Conventional Single-mode Fiber. Článek se zabývá porovnáním metod kompenzace chromatické disperze u klasického jednovidového optického vlákna. Popisuje dvě metody kompenzace: disperzi kompenzujícím vláknem a čerpovanou Braggovou mřížkou. Uvažuje i metody předkompenzace u zkoumané optické trasy o délce 100 km.

Autor:        L. Čepa, M. Lucki, J. Hájek | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

FTTx

* Útlumová bilance pasivních optických přístupových sítí

Vydáno dne 28. 06. 2009 (19394 přečtení)

V tomto článku je proveden detailní rozbor útlumové bilance jednotlivých variant pasivních optických přístupových sítí. Výchozím bodem jsou typické parametry nejčastěji používaných prvků sítě. Na základě těchto parametrů je následně provedena ukázková kalkulace a vyhodnocení výsledků.

Autor:        P. Lafata | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

FTTx

* Pasivní optické sítě WDM-PON

Vydáno dne 24. 05. 2009 (25072 přečtení)

Příspěvek se zabývá budoucími možnostmi pasivních optických přístupových sítí, zejména nasazení vlnového multiplexování (WDM), případně jeho kombinací s časovým dělením TDMA. Tyto sítě se označují jako WDM-TDMA PON nebo jako hybridní sítě.

Autor:        P. Lafata | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

FTTx

* Pasivní optická přístupová síť EPON

Vydáno dne 23. 05. 2009 (19808 přečtení)

Tento příspěvek přináší popis vlastností a funkcí pasivní optické přístupové sítě typu EPON (IEEE 802.3ah) a její nadcházející generace 10GEPON (IEEE 802.3av). Článek tak doplňuje předchozí popis pasivních optických přístupových sítí o varianty založené na přenosu pomocí protokolu Ethernet.

Autor:        P. Lafata | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

FTTx

* Pasivní optická síť GPON

Vydáno dne 23. 05. 2009 (35834 přečtení)

Článek se zabývá detailní analýzou vlastností a charakteristik pasivních optických přístupových sítí, zejména varianty GPON. Dále se zaměřuje na ucelený popis důležitých funkcí a některých specifických problémů a jejich řešení v oblasti pasivních optických sítí GPON.

Autor:        P. Lafata, J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

| 0-15 | 15-30 | 30-32 |

Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.