Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
21. ročník
Dnešní datum: 16. 11. 2023  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 18 nalezených)

| 0-15 | 15-18 |
Měření

* Měřící pracoviště pro vícepárové metalické kabely

Vydáno dne 13. 02. 2011 (6078 přečtení)

Workplace for Measurement of Multi-pair Metallic Cables. Objektivní a reprodukovatelné měření symetrických vedení při vysokých kmitočtech vyžaduje korektní připojení k měřicí aparatuře. Vícepárové kabely vyžadují měření všech kombinací párů pro získání charakteristik útlumu a přeslechů, což je vhodné provádět pomocí elektronicky řízených VF přepínačů.зеленый кофе для похудения

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Zdokonalení modelu primárních parametrů metalických vedení

Vydáno dne 30. 07. 2010 (8228 přečtení)

Improving the Methods of Transmission Line Primary Parameters´ Modeling. V článku je představen způsob měření a výpočtu primárních parametrů pro konkrétní metalický kabel a jsou určeny parametry modelu homogenního vedení dle British Telecom. Model je doplněn o pseudonáhodně generovanou složku pro věrnější modelování průběhů primárních parametrů.

Autor:        M. Hampl, P. Lafata | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Umělá vedení v telekomunikační technice

Vydáno dne 16. 12. 2008 (11876 přečtení)

Umělé vedení je elektrický nebo elektronický obvod, který se svými přenosovými vlastnostmi co možná nejvíce blíží vlastnostem skutečného vedení. Předmětem tohoto příspěvku je rozbor známých návrhových metod a vlastností umělých vedení.

Autor:        T. Prokop | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Modul umělého vedení pro digitální účastnické přípojky

Vydáno dne 15. 12. 2008 (7244 přečtení)

Je popsána experimentální metoda návrhu umělých vedení, kterou bylo nutno navrhnout v důsledku řady omezení známých metod. Vedle metodiky návrhu a výsledků simulací je uveden způsob realizace funkčního vzorku umělého vedení společně s výsledky měření.

Autor:        T. Prokop | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Měření

* Program pro vyhodnocování měření na metalických kabelech

Vydáno dne 10. 12. 2008 (6258 přečtení)

V prostředí Matlab byl vytvořen program pro analýzu naměřených charakteristik metalických kabelů s množstvím volitelných parametrů pro vyhodnocení včetně přehledného grafického rozhraní.

Autor:        P. Lafata | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Měření

* Měřicí přípravek pro připojení sběrnice ST-BUS

Vydáno dne 26. 11. 2008 (5918 přečtení)

Článek popisuje funkční vzorek měřicího přípravku, který umožňuje přímé připojení signálů sběrnice ST-BUS k měřicímu přístroji PCM-4 W&G.

Autor:        M. Havlan | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Aktivní diferenciální sondy

Vydáno dne 18. 11. 2007 (7253 přečtení)

Popis funkčního vzorku sond vhodných k měření na symetrických rozhraních a vedeních, např. pro účely testování přípojek xDSL, včetně injekce šumu a monitorování přenášených signálů.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

Metalické vedení

* Modely metalické přístupové sítě

Vydáno dne 20. 06. 2006 (13138 přečtení)

Tento článek se přehlednou formou snaží přiblížit metody modelování metalické přístupové sítě. V jednotlivých kapitolách jsou postupně popsány modely sítě spolu s odpovídajícím způsobem modelování přeslechového rušení pro získání reálného modelu přístupové sítě pro simulační účely.


Autor:        P. Jareš | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Modely symetrických vedení založené na fyzikálních vlastnostech a geometrii kabelu

Vydáno dne 23. 04. 2006 (13402 přečtení)

Článek popisuje a srovnává dva modely symetrických vedení. Tyto modely vycházejí z geometrických rozměrů přenosového média a jeho fyzikálních vlastností (skin efekt, jev blízkosti). První model má svůj původ v teorii elektromagnetického pole a je založen na použití Besselových funkcí, druhý je empirický.

Autor:        T. Hubený | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Modelování účastnických přípojek s odbočkami

Vydáno dne 05. 12. 2005 (11539 přečtení)

Metalické kabely, jimiž jsou realizovány účastnické přípojky v přístupových sítích, mohou obsahovat nezakončené odbočky (bridged taps), které mají nepříznivý dopad na přenosové parametry, což v důsledku znamená především omezení maximální dosažitelné přenosové rychlosti.

Autor:        J. Hrad | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Technologie Home PNA

Vydáno dne 30. 11. 2005 (10561 přečtení)

Systém Home PNA (Home Phoneline Networking Alliance) je určen pro vysokorychlostní datový přenos po vnitřních telefonních rozvodech budov, zejména rodinných domů, a slouží k realizaci mnohabodové lokální sítě bez nutnosti instalace speciálních datových kabelů.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Jevy ovlivňující útlum symetrických kabelových vedení

Vydáno dne 02. 12. 2004 (20092 přečtení)

V článku je diskutována problematika útlumu symetrických vedení. Je v něm ukázán vliv jednotlivých primárních parametrů na výsledný útlum. Dále jsou zde popsány základní fyzikální jevy, jenž tento útlum také ovlivňují. Jsou to zejména povrchový jev a jev blízkosti.

Autor:        T. Hubený | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Měření

* Možnosti měřiče účastnických přípojek Agilent TIMS Modul N1626A

Vydáno dne 29. 07. 2004 (8609 přečtení)

Popis možností měřiče účastnických přípojek firmy Agilent a souhrn jeho technických parametrů.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Měření

* Diagnostika přípojek metodou TDR

Vydáno dne 29. 07. 2004 (11372 přečtení)

Popis metody pro diagnostiku metalických přípojek a zaměřování závad. Jsou uvedeny typické příklady aplikací.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Parametry

* Modelování přeslechů

Vydáno dne 29. 07. 2004 (12549 přečtení)

Přehled modelů pro simulaci přeslechových rušení u systémů xDSL.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

| 0-15 | 15-18 |

Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.