Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
21. ročník
Dnešní datum: 16. 11. 2023  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

* Rozšíření rychlosti u VDSL2

Vydáno dne 03. 02. 2014 (3899 přečtení)

Připravuje se nová příloha (Annex P) ke standardu ITU-T G.993.2 pro krátké přípojky s vyšší přenosovou rychlostí.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Kniha o komunikačních systémech PLC

Vydáno dne 28. 12. 2013 (4232 přečtení)

Na konci roku 2013 vyšla v nakladatelství ČVUT monografie Doc. Ing. Jaroslava Svobody, CSc. - Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. Více informací a možnost objednání zde.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

Aplikace a služby

* Detekce hudebních a komprimovaných souborů v BitTorrent protokolu

Vydáno dne 21. 04. 2013 (7577 přečtení)

Článek popisuje dnes stále hojněji využíván BitTorrent protokol pro přenos souborů a detekci přenášených zvukových a komprimovaných souborů pomocí BitTorrent protokolu. Znalost způsobu komunikace může posloužit k odhalení paketů, které přenášejí nelegální obsah.

Autor:        T. Horváth, R. Šifta, P. Münster | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně

xDSL

* Další stádium vývoje digitálních účastnických přípojek

Vydáno dne 20. 03. 2013 (8326 přečtení)

Přípojky xDSL, jak se zdálo, dosáhly poslední etapy svého vývoje variantou VDSL2. Další rozvoj pevných přístupových sítí je záležitostí optických vláken. Nicméně připravované doporučení ITU-T s pracovním označením G.fast dává metalickým vedením další šanci.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Objective Video Quality Evaluation and H.264/SVC Content Streaming over WLANs

Vydáno dne 24. 01. 2013 (16870 přečtení)

In this article, we study the H.264/SVC video delivery and its objective quality assessment with respect to IEEE 802.11 networks, in the presence of background traffic. In particular, we consider a scenario where a wireless multimedia server is transmitting single-layer encoded H.264/SVC and background traffic to one client and two sets of background traffic to another client. We objectively evaluate the quality of the streamed video given background traffic with varying bit rates, contents with different spatio-temporal information encoded at different quantization parameter levels. All packets were given equal priority.

Autor:        M. Ibekwe | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Technologie

* Měření na rozhraní 10 Gbit/s

Vydáno dne 31. 12. 2012 (5319 přečtení)

Článek popisuje různé varianty rozhraní s rychlostí 10 Gbit/s a porovnává závislosti četnosti chyb na útlumu optické trasy pro STM-64 a OTU-2. Demonstruje účinnost chybové korekce použité u OTU-2. духи оптом Украина

Autor:        J. Vodrážka, L. Karlovský | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Aplikace, sítě a služby

* Komunikační systém pro českou antarktickou stanici Johann Gregor Mendel

Vydáno dne 30. 12. 2012 (7182 přečtení)

Článek seznamuje s poslední verzí řešení komunikačního systému na české antarktické stanici. Popisuje především poslední verzi systému, který převzal funkci centrálního komunikačního prvku a aktuální řešení komunikace a sběru dat na stanici. Závěrečná část popisuje řešení komunikace v rámci antarktické stanice, tj. automatizovaný sběr dat z měřicích stanovištích vzdálených od základny několik metrů až kilometrů.

Autor:        V. Machula, M. Neruda | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

SHDSL

* Modelování a měření přenosu SHDSL pro průmyslové aplikace

Vydáno dne 22. 12. 2012 (5623 přečtení)

Průmyslové sítě jsou dnes vesměs založeny na Ethernetu. Pokud není možno využít optická vlákna a rozsah sítě je větší než 100 m, je možno využít modemů SHDSL či VDSL. Článek ukazuje výsledky modelování a měření s průmyslovými prvky SHDSL.

Autor:        J. Vodrážka, P. Jareš, P. Lafata | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Aplikace, sítě a služby

* Praktické provedení konfigurace DNS serveru a koncových stanic v síti IP verze 6

Vydáno dne 19. 09. 2012 (16013 přečtení)

Předchozí článek poskytl praktickou ukázku adresace koncové sítě IPv6 a nastavení automatické konfigurace. Tento článek se zabývá praktickým postupem konfigurace DNS serveru a koncových stanic s operačními systémy Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7 a Ubuntu v experimentální síti IPv6 se směrovačem Mikrotik a servery založenými na Scientific Linux.

Autor:        L. Čepa, J. Kačer, Z. Kocur, J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Teoretická východiska

* Citlivost metod pro měření podobnosti kvantitativních proměnných

Vydáno dne 17. 09. 2012 (9532 přečtení)

Měření podobnosti analyzovaných objektů je nezbytnou komponentou algoritmů v řadě vědeckých oblastí. V článku jsou popsány nejpoužívanější techniky pro měření podobnosti kvantitativních proměnných a je proveden průzkum vlivu dat reprezentovaných různými intervaly hodnot na tyto metody. Cílem článku je ukázat citlivost použitých metod na měřená data.

Autor:        J. Karásek | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně

Digitální zpracování signálu

* Algoritmus detekce a eliminace negativního vlivu radioreléových spojů na meteorologická radarová měření

Vydáno dne 08. 09. 2012 (6112 přečtení)

Článek představuje nový algoritmus detekce a eliminace negativního vlivu radioreléových spojů na meteorologická radarová měření založený na aplikaci metod zpracování obrazu s využitím informací ze zpracování časově předcházejících radarových dat.

Autor:        L. Chmela, P. Novák, J. Burčík | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Elektronika a audio

* Možnosti využitia výpočtov na GPU pri simulácii posluchového priestoru

Vydáno dne 03. 09. 2012 (5349 přečtení)

Článok popisuje možnosti využitia GPU (Graphics Processing Unit) pri výpočtoch v oblasti geometrickej akustiky za účelom simulácie posluchového priestoru. Takisto popisuje možnosti zrýchlenia výpočtov navrhnutého algoritmu ich paralelizovaním na GPU a prináša výsledky simulácií s paralelnými výpočtami na CPU (Central Processing Unit).

Autor:        K. Orlovský | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně

Mobilní sítě

* Optimisation Target Base Station Selection Based on Fuzzy Logic

Vydáno dne 12. 08. 2012 (12198 přečtení)

In conventional handoff the mobile device monitors received signal power levels, and exchanges this data with Base Station (BS). Current BS assesses the data, makes decision about handoff execution and chooses target BS. By using fuzzy logic it is possible to use multiple parameters that the handoff decision can be based on. Here, mainly the distance from target BS, used bandwidth in target BS cell and mobile station velocity. Fuzzy logic algorithm will be able to provide decision about encouraging or discouraging handoff initiation. It will check which of the possible target base stations is the best candidate. бизнес-сувениры с логотипом

Autor:        E. Kozlowska | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Teoretická východiska

* Basic principles of fuzzy logic

Vydáno dne 01. 08. 2012 (58976 přečtení)

Fuzzy logic is a complex mathematical method that allows solving difficult simulated problems with many inputs and output variables. Fuzzy logic is able to give results in the form of recommendation for a specific interval of output state, so it is essential that this mathematical method is strictly distinguished from the more familiar logics, such as Boolean algebra. This paper contains a basic overview of the principles of fuzzy logic.

Autor:        E. Kozlowska | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Bezpečnost

* Klonování RFID čipů na přístupových kartách

Vydáno dne 30. 07. 2012 (39686 přečtení)

Článek popisuje standardy a možné útoky na systém RFID používaný na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení v Praze. Na konci článku je popsáno zařízení schopné emulovat antikolizní smyčku standardu ISO/IEC 14443A.

Autor:        M. Holenda, T. Vaněk, M. Rohlík | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Aplikace, sítě a služby

* Praktický postup adresace koncové sítě IP verze 6 a nastavení automatické konfigurace

Vydáno dne 30. 07. 2012 (15229 přečtení)

V předchozích článcích byla popsána doporučení pro přidělování adresového prostoru IPv6, typy automatických konfigurací, možnosti implementace DNS protokolu a monitorování síťových prvků a datového provozu v koncové síti IPv6. Tento článek poskytuje praktickou ukázku adresace koncové sítě IPv6 a nastavení automatické konfigurace se směrovačem Mikrotik a servery založenými na Scientific Linux.

Autor:        L. Čepa, J. Kačer | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Lokalizace polohy

* Srovnání přesnosti aktivních geolokačních technik

Vydáno dne 11. 07. 2012 (6563 přečtení)

Článek popisuje způsoby geolokace zařízení s IP adresou. Hlavní část je věnována aktivním geolokačním metodám založených na měření zpoždění a principu jejich činnosti. Závěr práce obsahuje srovnání přesnosti těchto metod.

Autor:        J. Balej | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky

Aplikace, sítě a služby

* Implementace protokolu DNS a možnosti monitorování v koncové síti s protokolem IP verze 6

Vydáno dne 05. 07. 2012 (8327 přečtení)

Článek se zabývá implementací protokolu IPv6 v koncových sítí. V předchozím článku byly popsány doporučení pro přidělování IPv6 adresního prostoru a typy automatických konfigurací. Tento článek poskytuje teoretický úvod do služby DNS a seznamuje s volně dostupnými dohledovými systémy pro monitorování sítí IPv6.

Autor:        L. Čepa, J. Kačer | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Aplikace, sítě a služby

* Konfigurace adres při implementaci IP verze 6 v koncových sítích

Vydáno dne 30. 06. 2012 (10186 přečtení)

Tento článek je prvním ze seriálu článků, které se zabývají implementací protokolu IPv6 v koncových sítí. Budou zde popsány základní kroky nutné pro správnou implementaci IPv6, včetně nasazení nezbytných služeb, jako jsou DNS, automatická konfigurace koncových stanic a monitorovacích systémů.

Autor:        L. Čepa, J. Kačer | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

QoS

* Adaptivní řízení QoS pro internetovou telefonii

Vydáno dne 31. 05. 2012 (5616 přečtení)

Článek popisuje adaptivní řízení kvality služby v síti se spoji s proměnnou přenosovou rychlostí a je zaměřen především na hovorové služby se signalizací SIP. Naměřené výsledky ukazují, že použitím adaptivního řízení kvality služby v sítích, kde není možné dopředu odhadnout přenosovou rychlost linek, je možné dosáhnout zlepšení přenosových parametrů hovoru, a to dokonce prediktivním způsobem před zahájením vlastního hovoru účastníků.

Autor:        O. Vondrouš | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

index | 21-40 | předchozí | následující | Celkem 309 článků

Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.