Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Řešené projekty, Vydáno dne: 04. 09. 2004

Projekt Národního programu výzkumu, dílčí program TP2-DP3 KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A TECHNOLOGIE s dílčími obecnými cíli: vytvoření polyfunkční komunikační sítě, poskytování interaktivních informačních služeb. Konkrétní zaměření na přístupové sítě a digitální účastnické přípojky pro metalické symetrické páry známé pod označením xDSL.

Registrační číslo: 1ET300750402
Řešitel: Dr. Ing. Jan Schier – ÚTIA AV ČR
Spoluřešitel: Doc. Pavel. Zahradník, CSc. – ČVUT v Praze, FEL
Doba řešení: 2004 - 2007

Cílem projektu je specifikovat kvalitativní kriteria pro typické služby poskytované přístupovou sítí, optimalizace sítě k jejich zajištění a optimalizace metod návrhu filtrů a algoritmů pro adaptivní korektory používané u digitálních přípojek

Dílčí problémy a cíle projektu:

- Stanovení kvalitativních kritérií pro vybrané typy služeb v sítích založených na paketovém způsobu přenosu
- Specifikace uživatelských toků v závislosti na typu služeb a kategorizace typů účastníků - Stanovení požadavků na síťové prostředky v závislosti na struktuře a časovém rozložení uživatelských toků
- Rozbor vlastností a požadavků přenosových a spojovacích systémů a optimalizace nastavení parametrů vybraných systémů v závislosti na struktuře a časovém rozložení uživatelských toků
- Vývoj a optimalizace analytických metod návrhu digitálních filtrů pro aplikace v koncových zařízeních přístupových sítí
- Vývoj nových typů ekvalizačních filtrů a filtrů pro potlačování echa pro aplikace v koncových zařízeních přístupových sítí
- Výzkum implementace těchto filtrů pomocí DSP a/nebo rekonfigurovatelného hardware – návrh architektury.

Významnost řešení problému pro praxi nebo společenskou potřebu

Pro existující prostředky přístupu k síti Internet pro širokou veřejnost nejsou garantovány žádné parametry kvality služeb. Takové řešení je proto vhodné pro méně náročné domácí uživatele, drobné podnikatele a menší kanceláře, zejména pro webové služby a elektronickou poštu. Současné řešení není vhodné pro internetovou telefonii, přenos digitalizovaného videosignálu a další služby s nároky na zaručenou přenosovou rychlost a garanci zpoždění a jeho kolísání. Naším cílem je definovat taková kritéria, která by zajistila v konkrétních typických případech a síťových řešeních provoz i náročnějších služeb. Stanovení kritérií je první nezbytnou podmínkou pro klasifikaci použitelnosti daného síťového řešení a jeho optimalizaci.

Nedílnou součástí vysokorychlostních přístupových zařízení je modul pro potlačení linkového zkreslení a echa (tzv. ekvalizér). Souběžně s tím, jak rostou požadavky na rychlost a kvalitu datového přenosu a jak se vyvíjejí technologie (neustále se zvyšující hustota integrace VLSI obvodů, masivní použití systémů integrovaných na jednom čipu – tzv. System-on-Chip, rostoucí možnosti rekonfigurovatelných obvodů i signálových procesorů), rostou i požadavky kladené na tyto vstupní bloky a zároveň i implementační možnosti, díky kterým lze použít i pokročilé, výpočetně složité algoritmy. S ohledem na matematickou náročnost těchto algoritmů i na složitost potřebného technologického know-how se však jedná o oblast, která stojí teprve na pomezí mezí výzkumem a praktickou použitelností. Tím, že se na tuto oblast zaměříme, chceme vytvořit podmínky pro jednodušší transfer pokročilých algoritmů do praktického použití.

Předpokládané výstupy pro praxi:

- Kvalitativní parametry pro vybrané telekomunikační služby poskytované prostřednictvím přípojek xDSL, které umožní vyhovující dimenzování sítové infrastruktury
- Metodika k dimenzování sítě pro vybrané telekomunikační služby poskytované prostřednictvím přípojek xDSL
- Metodika analytických metod návrhu digitálních filtrů pro aplikace v koncových zařízeních přístupových sítí
- Knihovny pokročilých algoritmů pro adaptivní ekvalizaci a potlačování echa; zhodnocení jejich výkonu a vlastností pro různé parametry linkového zkreslení, soubor doporučení pro jejich použití podle požadavků na implementaci koncového zařízení.

baby bedding baby bed mattress