Vědci z katedry telekomunikační techniky ČVUT FEL prezentovali Stratocaching na MIT

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Řešené projekty, Vydáno dne: 09. 10. 2014

Na konferenci Internet of Things pořádané na půdě MIT v USA byl mimo jiné představen i projekt Stratocaching, jakožto jedna z velmi zajímavých reálných aplikací zařízení spadajících pod označení Internet věcí.

V rámci konference 4th International Conference on the Internet of Things pořádané na půdě Massachusetts Institute of Technology v USA byl mimo jiné představen i projekt Stratocaching, jakožto jedna z velmi zajímavých reálných aplikací zařízení spadajících pod označení Internet věcí. Projekt byl kladně přijat a položené otázky potvrdily, že jde o velmi zajímavý a ojedinělý projekt spojující světy vědy a inženýrské praxe.

MIT

Výzkumné týmy po celém světě se dlouhodobě zabývají otázkou spolehlivé komunikace na dlouhé vzdálenosti a jednou z nových myšlenek je také použití stratosférických balónu. Ty by měly být schopny zrealizovat za zlomek pořizovací ceny běžné telekomunikační družice spojení dvou účastníků na velkou vzdálenost s minimálními náklady na provoz celého zařízení. Projekt Stratocaching ukazuje, že daná myšlenka je realizovatelná a dokonce i v amatérském prostředí lze dosáhnout velmi zajímavých výsledků, a to bez použití speciálního vybavení.

Stratosférický balón s příslušnou elektronikou, nazvaný Dropion i samotná stratocachingová semínka jsou typickými zástupci zařízení ze světa Internetu věcí. Dropion je propojen s pozemní komunikační stanicí, která přijímá telemetrické údaje a přenášený obraz z kamer na jeho palubě. Z této stanice jsou pak veškeré informace distribuovány do sítě Internet k jednotlivým uživatelům připojeným k webovým stránkám projektu, nebo uživatelům využívající aplikaci pro chytrý telefon. Obdobným způsobem fungují i samotná semínka, která o své poloze vysílají zprávy skrze sítě mobilních operátorů, v případě nedostupného přímého propojení s komunikační základnou.

V rámci konference Internet of Things na MIT bylo prezentováno speciální řešení, umožňující ověřit spolehlivost provozu komunikačních zařízení a jejich síťové infrastruktury v prostředí světa Internetu věcí - viz . např. zde. Obdobně jako projekt Stratocaching je tento nástroj vyvíjen ve větší skupině osob propojující znalosti odborníku z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Vysoké školy báňské, technické univerzity Ostrava za podpory grantových programů EUREKA AutoEPCIS a MVČR SECOM. V projektu Stratocaching bylo představené řešení použito při optimalizaci vícepolarizačního anténního systému pro přenos videa v reálném čase.